บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

22 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ดูแผนที่ Google


สำนักกิจกรรมสื่อสารองค์กร

ชั้น 9 เซ็นทรัลทาวเวอร์, 4/5 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ดูแผนที่ Google


ร่วมงานกับเรา

306 เซ็นทรัล สีลม ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร +662 101 8000

ดูแผนที่ Google

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัล โปรดติดต่อเรา โดยกรอกแบบฟอร์มนี้

แบบฟอร์มการติดต่อ

Central Retail

22 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร +662 650 3600

CPN

ชั้น 31 อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิสเซส แอท เซ็นทรัลเวิลด์, 999/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร +662 021 9999

Central Hotels & Resorts

ชั้น 25 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์, 999/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร +662 769 1234

Central Restaurant Group

306 ซอยสีลม 30 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร +662 663 3888

COL

24 ซ.อ่อนนุช 66/1 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทร +662 739 5555

Central JD

127 เกษรทาวเวอร์ ชั้นที่ 28, 29 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร +662 030 4599

Central JD Fintech

ชั้น 32 ออลซีซั่นส์เพลส, 87/2 อาคารซีอาร์ซี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร +662 255 9225

The 1

ชั้น 10 เซ็นทรัลทาวเวอร์, 4/5 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร +662 660 1000